FRNL
AXA

Simuleer je pensioen

Wist je dat een gemiddelde Belg per maand eens hij met pensioen is een pensioenkloof heeft van € 813 en een pensioentekort van € 406 netto?

Maak je geen zorgen! Dit is maar een gemiddelde, Axel helpt je graag je persoonlijke situatie simuleren.

Disclaimer


Deze tool biedt u een simulatie die u uitsluitend ter beschikking wordt gesteld voor informatiedoeleinden.

Lees meer

mypension.be

AXA

Simuleer je pensioen

Loontrekkende
Ambtenaar
Zelfstandige
jaar jaar
Ja
Nee
jaar jaar
Per maand
Per jaar
Nee
Pensioensparen
Langetermijnsparen
VAPW
jaar jaar
Per maand
Per jaar
jaar jaar
Per maand
Per jaar
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Loontrekkende
Gemengde loopbaan

Disclaimer


Deze tool biedt u een simulatie die u uitsluitend ter beschikking wordt gesteld voor informatiedoeleinden.

Lees meer

mypension.be

Volgens de wet van 10/08/2015 is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig vastgesteld op 65 jaar. Dit blijft zo tot 31/01/2025. Vanaf 1/02/2025 wordt de leeftijd verhoogd tot 66 jaar en vanaf 1/02/2030 tot 67 jaar.
Het bedrag dat je hier invult bestaat uit je wettelijk pensioen + hetgeen je erbovenop nog graag zou willen.
Je kan een schatting van het kapitaal van je groepsverzekering terugvinden op mypension.be in de rubriek 'mijn aanvullend pensioen'.
Rekening houdend met een gemiddelde levensverwachting van 20 jaar na de pensioenleeftijd en de aftrek van een eindbelasting van 8% op het kapitaal.
Rekening houdend met een gemiddelde levensverwachting van 20 jaar na de pensioenleeftijd.
Om je nettohuurinkomsten te schatten (dus na aftrek van kosten en belastingen) kan je eenvoudigweg op jaarbasis 2 maanden huurinkomsten aftrekken. Het is dus voldoende om de maandelijkse huur te vermenigvuldigen met 10/12 (of 0,8333).
Dit antwoord laat ons toe je zo correct mogelijk te informeren over de voorgestelde pensioenoplossingen.
Enkel wanneer je een statutaire ambtenaar bent val je onder het statuut 'ambtenaar'. Ben je een contractuele ambtenaar, dan val je onder het statuur 'loontrekkende'.
AXA

Simuleer je pensioen

Axel
Hier zie je een schatting van jouw pensioensituatie.
Met 'pensioentekort' bedoelen we het verschil tussen het gewenste netto-inkomen en het geschatte nettobedrag van je wettelijk pensioen, eventueel aangevuld met andere inkomstenbronnen eens je op pensioen bent.
Ontdek welke aanvullende verzekeringspensioenoplossingen je pensioentekort kunnen verkleinen, waardoor je comfortabeler kan leven eenmaal met pensioen.

Disclaimer


Deze tool biedt u een simulatie die u uitsluitend ter beschikking wordt gesteld voor informatiedoeleinden.

Lees meer

mypension.be

Hoeveel heb je nodig tijdens je pensioen?

Edit


Je wettelijk nettopensioen:
Groepsverzekering:
Pensioensparen:
Langetermijnsparen:
VAPW:
Spaarrekening, belegging:
Huurinkomsten:
Pensioentekort:

Verklein je pensioenkloof met deze oplossingen en geniet ondertussen fiscale voordelen:

Maak uw keuze en schuif de knop naar rechts, zo ontdekt u hierboven hoe deze oplossing uw pensioenkloof verkleint.

Pensioensparentoggle
  Ik spaar /maand.

Deze simulatie geeft je een fiscaal voordeel van €  per jaar of €  tot aan je pensioen. Momenteel is dat €  per jaar.

Klik hier om de impact van deze keuze op uw pensioenkloof te bekijken.
 • Spaar tot € 81,67 of € 105 per maand (mits expliciet akkoord).
  Dit komt overeen met € 980 of € 1.260 per jaar.
 • Je geniet een jaarlijkse belastingvermindering van:
  • 30% of tot maximum € 294 als je het maximum van € 980/jaar spaart
  • 25% of tot maximum € 315 als je volgens de nieuwe regeling het maximum van € 1.260/jaar spaart
  Vermijd een maandelijkse storting tussen € 81,67 en € 98 (of € 980,01 en € 1.176 per jaar). Die zal leiden tot een lagere belastingvermindering in vergelijking met een betaling van € 81,67 (of € 980,01). Namelijk een belastingvermindering van 25% ipv 30%.
  Bij een storting van € 99 of meer (€ 1.177 per jaar) geniet u een groter belastingvoordeel.
 • Je betaalt 8% belastingen:
  • op uw 60ste indien je je contract afsluit voor uw 55ste. Wat je spaart na je 60ste tot je 65ste wordt niet meer belast
  • op het einde van het contract indien je het afsluit na je 54ste
 • Je betaalt GEEN premietaks
 • Kies zelf wanneer en hoe vaak je spaart

Meer weten?  axa.be/mijnpensioen

Langetermijnsparentoggle
  Ik spaar /maand.

Deze simulatie geeft je een fiscaal voordeel van €  per jaar of €  tot aan je pensioen. Momenteel is dat €  per jaar.

Klik hier om de impact van deze keuze op uw pensioenkloof te bekijken.
 • Spaar in functie van je netto belastbaar beroepsinkomen
 • Geniet een belastingvermindering van 30% op het jaarlijks gespaarde bedrag, of tot € 705/jaar als je het maximum van € 2.350 / jaar spaart (€ 195,83/maand)
 • De gunstige taxatie van 10% wordt toegepast:
  • op uw 60ste indien je je contract afsluit voor uw 55ste. Wat je spaart na je 60ste wordt niet meer belast
  • op de 10e verjaardag van je contract indien het afgesloten is na je 54ste
 • Je betaalt 2% premietaks
 • Kies zelf wanneer en hoe vaak je spaart

Meer weten?  axa.be/mijnpensioen

Vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW)toggle
  Ik spaar via inhoudingen op mijn loon door de werkgever /maand.

Deze simulatie geeft je een fiscaal voordeel van €  per jaar of €  tot aan je pensioen. Momenteel is dat €  per jaar.

Klik hier om de impact van deze keuze op uw pensioenkloof te bekijken.
 • Spaar tot € 133,33 per maand (€ 1.600 per jaar), of 3% van het brutojaarsalaris onderworpen aan RSZ van het 2de jaar voorafgaand aan het jaar dat je spaart, indien nodig verminderd met de reeds opgebouwde pensioenreserves in je groepsverzekering of sectorplan
  • Het maximumbedrag van de jaarlijkse premie is beschikbaar op mypension.be
 • Je geniet jaarlijks een belastingvermindering van 30%
 • Een taxatie van 10% en parafiscale inhoudingen van max. 5,5% is voorzien bij afloop van het contract op de wettelijke pensioenleeftijd of bij overlijden
 • Je betaalt een taks van 4,4% op je premies
 • Kies zelf wanneer en hoe vaak je spaart

Meer weten?  axa.be/mijnpensioen

De simulatie houdt rekening met een jaarlijks rendement van 2%, instapkosten van 6% en met de actuele taxatie.

Disclaimer


Deze tool biedt u een simulatie die u uitsluitend ter beschikking wordt gesteld voor informatiedoeleinden.

Lees meer

mypension.be


Je extra aanvullend pensioen, bovenop wat je hebt gespaard.